Piękni kulturalni!
Jest nas już:
600
Zadanie nr 2 - teledysk promujący idee Kontrrewolucji Kulturalnej
http://youtu.be/Mo-vRuKrz0o