Piękni kulturalni!
Jest nas już:
600
Wystartowaliśmy z Kontrrewolucją Kulturalną!

 Zakończyliśmy konferencję Kontrrewolucji Kulturalnej. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie! Mamy nadzieję, że ten twórczy początek Kampanii dobrze wróży na przyszłość!W szczególności dziękujemy naszym gościom za przybycie i podzielenie się swoim doświadczeniem: pani redaktor Janinie Paradowskiej, profesorowi Andrzejowi Zollowi, redaktorowi Piotrowi Legutko oraz gronu wspaniałych Pedagogów: Dorocie Rudy-Rutkowskiej, Ewie Różańskiej, Irenie Augustyńskiej, Agnieszce Basta Rzepce, Annie Korzeniowskiej, Magdalenie Płanecie, Pawłowi Szafarskiemu oraz Leszkowi Mrugalskiemu.Zaproszeni goście dostrzegli potrzebę poszukiwania wspólnych wartości kulturowych. Profesor Zoll zaznaczył: „Jest to jeden z ostatnich momentów, gdy akcja może się udać”. Mówił, że przy okazji Kontrrewolucji należy zwrócić także uwagę na to, co kształtuje dojrzałe społeczeństwo – właściwy język i wysoki poziom dialogu.Redaktor Janina Paradowska opowiadała o swoich doświadczeniach na Uczelni, zauważając obniżenie poziomu tekstów pisanych. Po wspólnej rozmowie gości nad tym, jak można temu przeciwdziałać, powstała konkluzja – hasło, które będzie także przyświecać Kontrrewolucji Kulturalnej – „Czytam, więc jestem”. To w głównej mierze z literatury, jak twierdzili rozmówcy, a w konsekwencji – z innych tradycyjnych dzieł sztuki, wyrasta kanon wartości, do których powinniśmy się odwoływać jako społeczeństwo, bez względu na wiek.      Słuszności tej tezy dowiedli uczniowie z III Liceum w Krakowie, którzy mówili o tym, że nie chcą być postrzegani jako pokolenie bez znajomości kulturowej tradycji. Mimo że mogą istnieć odmienne trendy kulturalne wśród różnych generacji, cele każdego pokolenia są wspólne – tak uczniowie, jak również Pedagodzy, zauważyli, że najważniejsze jest wspólne dobro kultury.