Piękni kulturalni!
Jest nas już:
600
Nasza szkoła upowszechnia teatr
Za aktywną działalność upowszechniającą teatr Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Biema w Olkuszu podczas gali Międzynarodowego Dnia Teatru została wyróżniona w Ogólnopolskiej Akcji „Bliżej Teatru" – Teatr 2014. To zaszczytne wyróżnienie odebrała wicedyrektor naszej szkoły pani Edyta Gil.
więcej w aktualnościach na stronie internetowej szkoły